• Codziennie od 8.00 do 18.00
  • BLOG

Mój Prąd 5.0

Mój Prąd to program, który w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji i rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Pierwsze trzy edycje oferowały wsparcie wyłącznie do elektrowni słonecznych, czwarta i piąta została dodatkowo wzbogacona o magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią. 22 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowy Dzień Ziemi rozpoczyna się kolejna, 5 edycja programu.

Na jaką dotację kwotę dotacji można liczyć z Mój Prąd 5.0?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing. 

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

W 5 edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58000 zł. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Poniżej przedstawiamy dokładne kwoty dotacji:

NA CO? Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż):
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 6000 zł (1 i 2 grupa wnioskodawców)
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe 7000 zł (1 i 2 grupa wnioskodawców),
3000zł (3 grupa wnioskodawców)
Magazyn ciepła 5000 zł
Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda 28500 zł
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 19400 zł
Pompa ciepła powietrze/woda 12600zł
Pompa ciepła powierze/powietrze 4400 zł
Magazyn energii elektrycznej 16000 zł
System zarządzania energią HEMS/EMS 3000 zł
Kolektory słoneczne c. w. u. 3500 zł