• Codziennie od 8.00 do 18.00
  • BLOG

Jakiej mocy fotowoltaika? Jak dobrać moc paneli fotowoltaicznych?

Czy chcesz obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu lub firmy? Systemy fotowoltaiczne (PV) są świetnym sposobem na produkcję zrównoważonej energii. W tym artykule omówimy, jak dokładnie obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzimy Cię przez każdy etap procesu, od zrozumienia, ile energii słonecznej jest dostępne w Twojej lokalizacji, uzyskania dokładnego oszacowania mocy systemu PV i obliczenia, ile energii elektrycznej możesz wygenerować w czasie. Przedstawimy również wskazówki dotyczące czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu PV dla Twoich potrzeb. Czytaj więc dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej!

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze mocy instalacji fotowoltaicznej

Przy wyborze mocy instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, ważna jest lokalizacja instalacji, ponieważ wpływa ona na to, jak dużo światła słonecznego będzie docierało do paneli, a tym samym na ilość energii, która może zostać wygenerowana. Po drugie, należy zwrócić uwagę na dostępną przestrzeń, ponieważ pomaga określić, jaki rozmiar instalacji można uznać za optymalny. Wreszcie, rozmiar instalacji odgrywa dużą rolę w określaniu jej mocy; większe instalacje są w stanie wygenerować więcej energii elektrycznej niż mniejsze. Uwzględnienie wszystkich tych czynników przy wyborze mocy dla instalacji fotowoltaicznej jest niezbędne, aby zapewnić, że jest ona optymalna i jest w stanie wygenerować wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Obliczenie zapotrzebowania na energię - jaka moc paneli fotowoltaicznych?

Pierwszym krokiem przy wyborze odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej dla domu jest obliczenie, ile energii potrzebujesz na co dzień. Obejmuje to ilość energii, którą zużywają Twoje urządzenia domowe. Można to zrobić za pomocą wyliczenia zużycia energii miesięcznego lub rocznego. Następnie możesz wykorzystać te dane do oszacowania wielkości systemu fotowoltaicznego, którego będziesz potrzebował. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę warunki klimatyczne panujące na danym terenie, ponieważ będą one miały wpływ na wydajność paneli słonecznych.

Potencjał instalacji jest zwykle wyrażany w kWp, czyli jednostce, która wskazuje maksymalną moc, jaką panele mogą wygenerować w idealnych warunkach laboratoryjnych. W zależności od mocy instalacji, zmieniają się pewne wymagania dotyczące jej użytkowania.

Można tu wyróżnić dwa wyraźne progi: 10 kWp i 50 kWp. W przypadku pierwszego z nich opłaty nakładane przez operatora sieci są zróżnicowane. W przypadku systemów o mocy poniżej 10 kWp operator nakłada opłatę w wysokości 20% za każdą energię wprowadzoną do sieci w celu jej magazynowania i przesyłania. Taryfa ta wzrasta do 30% dla systemów, których moc przekracza 10 kWp. Z drugiej strony, instalacje o mocy powyżej 50 kWp są uznawane za przemysłowe, a zatem wymagają pozwolenia na budowę.

Jak poprawnie policzyć moc fotowoltaiki?

Obliczenie potrzebnej mocy jest dosyć proste. Wystarczy, że roczne zużycie energii, czyli prądu, pomnożysz przez 1,2 i podzielisz to przez produkcję roczną z kW, a otrzymasz wynik, którym będzie potrzebna moc instalacji fotowoltaicznej, jaką potrzebujesz. Optymalną wielkość instalacji pokażemy też na liczbach.

Przykład na obliczenie mocy instalacji:

Obliczenie mocy paneli:
4000 kWh x 1,2 / 1000 kWh = 4,8 kW

Biorąc pod uwagę poziom zużycia energii w ciągu roku, szacuje się, że należy zainstalować system o mocy 4,8 kW. Liczba ta powinna być traktowana wyłącznie jako szacunkowa, gdyż nie uwzględnia samokonsumpcji lub energii wytworzonej do wyeksportowania z powrotem do sieci. Niemniej jednak, obliczenia te dają ogólne pojęcie o tym, jaki rodzaj instalacji elektrycznej jest wymagany.

Należy pamiętać, że nasi eksperci przeprowadzą dokładne obliczenia i upewnią się, że moc instalacji spełnia Państwa wymagania. Nasi doradcy wezmą również pod uwagę nachylenie najbliższego ustawienia oraz kierunek domu względem słońca, aby przedstawić Państwu optymalne oszacowanie.

Jeśli chcesz obliczyć moc instalacji, której potrzebujesz, skorzystaj z naszego kalkulatora fotowoltaiki.